POLISA NA ŻYCIE - BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Już dziś zadbaj o przyszłość Twoich najbliższych. Polisy na życie w naszej ofercie to wyjątkowe pakiety opcji ubezpieczeniowych, które nawet w sytuacji ciężkiej choroby, niezdolności do pracy lub utraty życia zapewnią ochronę i bezpieczeństwo finansowe Twojej rodzinie.

Pakiet 1

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 120000zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 12 000zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 80 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca 80 000zł
Śmierć ubezpieczonego 40 000zł
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała 40 000zł (za 100% uszkodzenia ciała) lub 400zł (za 1% uszkodzenia ciała)
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 1 do 14 dnia - 150zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 15 do 180 dnia - 100zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 1 do 14 dnia - 100zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 15 do 180 dnia - 50zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 1 do 14 dnia - 60zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 15 do 180 dnia - 50zł
Szczegóły
49,00zł
miesięcznie

Pakiet 2

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 90 000zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 9 000zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 60 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca 60 000zł
Śmierć ubezpieczonego 30 000zł
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała 30 000zł za 100% uszkodzenia ciała w wyniku NW
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała 300zł za 1% uszkodzenia ciała w wyniku NW
Niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku NW 30 000zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 1 do 14 dnia 150zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 15 do 180 dnia 100zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 1 do 14 dnia 100zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 15 do 180 dnia 50zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 1 do 14 dnia 60zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 15 do 180 dnia 50zł
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW 22 000zł
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego 7 000zł
Inwalidztwa współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW Typ B za 100% inwalidztwa w wyniku NW 7500zł
Inwalidztwa współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW Typ B za 1% inwalidztwa w wyniku NW 75zł
Pobyt w szpitalu współmałżonka w wyniku NW od 1 do 14 dnia 60zł
Pobyt w szpitalu współmałżonka w wyniku NW od 15 do 180 dnia 30zł
Pobyt w szpitalu współmałżonka w wyniku choroby od 1 do 14 dnia 36zł
Pobyt w szpitalu współmałżonka w wyniku choroby od 15 do 180 dnia 30zł
Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego 5000zł
Śmierć rodziców Ubezpieczonego 1500zł
Śmierć rodziców współmałżonka 1500zł
Szczegóły
58,00 zł
miesięcznie

Pakiet 3

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 60000zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 6000zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 40 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca 30 000zł
Śmierć ubezpieczonego 20 000zł
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała za 100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała w wyniku NW 20000zł
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała za 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała w wyniku NW 200zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 1 do 14 dnia - 120zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 15 do 180 dnia - 80zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 1 do 14 dnia - 80zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 15 do 180 dnia - 40zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 1 do 14 dnia - 48zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 15 do 180 dnia - 40zł
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 5000zł
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW 15000zł
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego 7000zł
Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego 4000zł
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu 1000zł
Urodzenie się martwego noworodka 2000zł
Śmierć dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW 10000zł
Śmierć dziecka Ubezpieczonego 5000zł
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 4000zł
Śmierć rodziców Ubezpieczonego 1400zł
Śmierć rodziców współmałżonka 1400zł
Szczegóły
52,00zł
miesięcznie

Pakiet 4

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 90 000zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 9 000zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 60 000zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca 45 000zł
Śmierć ubezpieczonego 30 000zł
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała 30 000zł (za 100% uszkodzenia ciała) lub 300zł (za 1% uszkodzenia ciała)
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 1 do 14 dnia - 150zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 15 do 180 dnia - 100zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 1 do 14 dnia - 100zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 15 do 180 dnia - 50zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 1 do 14 dnia - 60zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 15 do 180 dnia - 50zł
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 6000zł
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW 19 000zł
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego 7000zł
Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego 5000zł
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu 1500zł
Urodzenie się martwego noworodka 3000zł
Śmierć dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW 10000zł
Śmierć dziecka Ubezpieczonego 5000zł
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 6000zł
Śmierć rodziców Ubezpieczonego 1500zł
Śmierć rodziców współmałżonka 1500zł
Szczegóły
68,00zł
miesięcznie

Pakiet 5

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 150 000zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 15 000zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 100 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca 75 000zł
Śmierć ubezpieczonego 50 000zł
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała 50 000zł (za 100% uszkodzenia ciała) lub 500zł (za 1% uszkodzenia ciała)
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 1 do 14 dnia - 150zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy od 15 do 180 dnia - 100zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 1 do 14 dnia - 100zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku NW od 15 do 180 dnia - 50zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 1 do 14 dnia - 60zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby od 15 do 180 dnia - 50zł
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 6000zł
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW 27000zł
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego 7000zł
Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego 5000zł
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu 1500zł
Urodzenie się martwego noworodka 3000zł
Śmierć dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW 10000zł
Śmierć dziecka Ubezpieczonego 5000zł
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 10000zł
Śmierć rodziców Ubezpieczonego 1500zł
Śmierć rodziców współmałżonka 1500zł
Szczegóły
83,00zł
miesięcznie